Tram Frankfurt (Oder)

Linie EV4 10.12.2017
Markendorf - Astronergy Solarmodule

Stationen (8)
stops | przystanki
Weitere Linien
other services | więcej linii
B Markendorf, Ort 442 443 982
B Fuchsweg
B Klinikum 442 443
B Markendorf, Siedlung 442 443
B Am Technologiepark
A Kopernikusstraße 3 4 980 981 987
A Gartenstadt
A Astronergy Solarmodule

Zeichenerklärung Signs and symbols | Oznaczenia

Fahrplan
Timetable Rozkład jazdy
Fahrplan EV4 (gültig 10.12.2017 - 08.12.2018)
Takt
Frequency Częstotliwość
Montag bis Freitag
Monday to friday Poniedziałku do piątku
04:30 (30 Min.) 05:00 Uhr
05:00 (20 Min.) 06:00 Uhr
06:00 (10 Min.) 08:00 Uhr
08:00 (20 Min.) 13:30 Uhr
13:30 (10 Min.) 16:00 Uhr
16:00 (20 Min.) 20:00 Uhr
20:00 (30 Min.) 22:00 Uhr
22:00 (60 Min.) 23:00 Uhr
Sonnabend
Saturday Sobota
06:00 (60 Min.) 07:00 Uhr
07:00 (30 Min.) 09:00 Uhr
09:00 (20 Min.) 16:00 Uhr
16:00 (30 Min.) 22:00 Uhr
22:00 (60 Min.) 23:00 Uhr
Sonntag
Sunday Niedziela
06:00 (60 Min.) 07:00 Uhr
07:00 (30 Min.) 22:00 Uhr
22:00 (60 Min.) 23:00 Uhr
Fahrzeuge
Vehicles Wagony
NL 243 CNG / Lion's City CNG NG 313 CNG / Lion's City G CNG
Fahrzeit
Journey time Czas trwania
16 Min.