Line RB91 12 Dec 2021
Frankfurt (Oder) - - Rzepin - Zielona Góra

Stops
Stationen | Przystanki linii
Other services
Weitere Linien | Inne linie na tym przystanku
A Frankfurt (Oder)  EC  RE1 RB11 RB36 RB60 1 3 4 5 442 443 968 969 970 980 981 982 983 984 986 N1 N2
Słubice
Kunowice
Rzepin
more intermediate stops
Zielona Góra

Signs and symbols | Zeichenerklärung | Objaśnienia

Timetable
Fahrplan Rozkład jazdy
Timetable line RB91 (from 12 Dec 2021 to 10 Dec 2022)
Vehicles
Fahrzeuge Wagony
Pesa Link