Line 983 15 Mar 2020
Bahnhof - - Zentrum - Słubice - Zentrum - Bahnhof

Service change (German only) Fahrplanänderung | Zmian w komunikacji
Die in Polen weiterhin gültigen Beschränkungen zur Fahrgastanzahl im ÖPNV lassen einen praktikablen und umsetzbaren Betrieb der Linie 983 leider nicht zu. Aus diesem Grund kann eine erneute Inbetriebnahme der Linie erst dann erfolgen, wenn eine rechtskonforme Nutzung des ÖPNV - auch in Polen - nicht an eine Mengenbegrenzung gekoppelt ist. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen uns schon auf den Tag, an dem die Buslinie 983 wieder die Brücke unserer Doppelstadt befahren wird. W dalszym ci?gu obowi?zuj?ce w Polsce ograniczenia liczby pasa?erów w publicznym transporcie zbiorowym uniemo?liwiaj? praktyczne i wykonalne funkcjonowanie linii 983. Z tego powodu kursowanie linii mo?e zosta? dopiero wznowione, je?eli zgodne z prawem korzystanie z przejazdów – równie? w Polsce – nie b?dzie uzale?nione od liczby pasa?erów. Mamy nadziej? na Pa?stwa zrozumienie i z rado?ci? wyczekujemy dnia, w którym linia 983 znów b?dzie przeje?d?a? po mo?cie naszego Dwumiasta. » SVF-Verkehrsmeldung

Stops
Stationen | Przystanki linii
Other services
Weitere Linien | Inne linie na tym przystanku
A Bahnhof  EC  RE1 RB11 RB36 RB60 RB91 1 3 4 5 442 443 968 969 970 980 981 982 984 986 N1 N2
A Zentrum 1 2 3 4 980 981 984 N1
A Europa-Universität 2 3
A Brunnenplatz 4 980 981 N1
A Magistrale 4 968 969 970 980 981 N1
B Słubice, Collegium Polonicum
B Słubice, Aleja Niepodległości
B Słubice, Intermarché
B Słubice, Poczta
B Słubice, Dworzec Autobusowy
B Słubice, Plac Bohaterów
B Słubice, Plac Frankfurcki
A Magistrale 4 968 969 970 980 981 N1
A Brunnenplatz 4 980 981 N1
A Europa-Universität 2 3
A Zentrum 1 2 3 4 980 981 984 N1
A Bahnhof  EC  RE1 RB11 RB36 RB60 RB91 1 3 4 5 442 443 968 969 970 980 981 982 984 986 N1 N2

Signs and symbols | Zeichenerklärung | Objaśnienia

Timetable
Fahrplan Rozkład jazdy
Timetable line 983 (from 15 Dec 2019 to 15 Mar 2020)
Frequency
Takt Częstotliwość
Monday to friday
Montag-Freitag | Dni powszednie
05:30 - 10:00 🕑 25-60 min
10:00 - 22:00 🕑 45-75 min
Saturdays, sundays and holidays
Sonnabend, Sonn- und Feiertag Soboty, niedziele i święta
06:00 - 22:00 🕑 60 min
Vehicles
Fahrzeuge Wagony
NL 243 CNG / Lion's City CNG
NG 313 CNG / Lion's City G CNG
Journey time
Fahrzeit Czas trwania
30 min
Total length
Linienlänge Długość linii
8.1 km