Line 983 12 Dec 2021
Bahnhof - - Zentrum - Słubice - Zentrum - Bahnhof

seit 28. Juni wieder im Einsatz

Stops
Stationen | Przystanki linii
Other services
Weitere Linien | Inne linie na tym przystanku
A Bahnhof  EC  RE1 RB11 RB36 RB60 RB91 1 3 4 5 442 443 968 969 970 980 981 982 984 986 N1 N2
A Zentrum 1 2 3 4 980 981 984 N1
A Europa-Universität 2 3
A Brunnenplatz 4 980 981 N1
A Magistrale 4 968 969 970 980 981 N1
B Słubice, Collegium Polonicum
B Słubice, Aleja Niepodległości
B Słubice, Intermarché
B Słubice, Poczta
B Słubice, Dworzec Autobusowy
B Słubice, Plac Bohaterów
B Słubice, Plac Frankfurcki
A Magistrale 4 968 969 970 980 981 N1
A Brunnenplatz 4 980 981 N1
A Europa-Universität 2 3
A Zentrum 1 2 3 4 980 981 984 N1
A Bahnhof  EC  RE1 RB11 RB36 RB60 RB91 1 3 4 5 442 443 968 969 970 980 981 982 984 986 N1 N2

Signs and symbols | Zeichenerklärung | Objaśnienia

Timetable
Fahrplan Rozkład jazdy
Currently no service
Frequency
Takt Częstotliwość
Monday to friday
Montag-Freitag | Dni powszednie
05:30 - 10:00 🕑 25-60 min
10:00 - 22:00 🕑 45-75 min
Saturdays, sundays and holidays
Sonnabend, Sonn- und Feiertag Soboty, niedziele i święta
06:00 - 22:00 🕑 60 min
Vehicles
Fahrzeuge Wagony
NL 243 CNG / Lion's City CNG
NG 313 CNG / Lion's City G CNG
Journey time
Fahrzeit Czas trwania
30 min
Total length
Linienlänge Długość linii
8.1 km